Byte av Silex-patron

Här finns PDF-filer, som visas hur man byter filterpatroner.

Silex 1

 

Visa PDF-fil >>

Fråga: Hur gör man när man byter filterpatron?

Svar: Här visas hur man enkelt byter patron >>

-----------------------------------------------------------------------------------------

Silex 2

  

Visa PDF-fil >>